Δύναμη Eλληνικού εμπορικού στόλου: Νοέμβριος 2021 (Προσωρινά στοιχεία)


Πειραιάς - 31 Ιανουαρίου 2022


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 Κ.Ο.Χ.1 και άνω) για τον μήνα Νοέμβριο 2021.

Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Νοέμβριο 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%.

Μείωση κατά 2,6% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019 (Πίνακας 1).

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,8% τον μήνα Νοέμβριο 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2020.

Μείωση κατά 5,9% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019 (Πίνακας 1).(1) Κ.Ο.Χ.: Κόροι Ολικής Χωρητικότητας


Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου