Δύναμη Eλληνικού εμπορικού στόλου: Δεκέμβριος 2020 (Προσωρινά στοιχεία)


Πειραιάς - 19 Φεβρουαρίου 2021


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 Κ.Ο.Χ.(1) και άνω) για τον μήνα Δεκέμβριο 2020. Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση κατά 2,1%, ενώ αύξηση κατά 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018.

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 4,9% τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2019. Μείωση κατά 0,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018.

(1) Κ.Ο.Χ.: Κόροι Ολικής Χωρητικότητας


Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου