Δύναμη Eλληνικού εμπορικού στόλου: Σεπτέμβριος 2020 (Προσωρινά στοιχεία)

Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 Κ.Ο.Χ. (1) και άνω) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Ειδικότερα:

Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Σεπτεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση κατά 2,0%, ενώ αύξηση κατά 1,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018.

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 4,3% τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2019. Αύξηση κατά 0,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018.

(1) Κ.Ο.Χ.: Κόροι Ολικής Χωρητικότητας

Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου