Δύναμη των ελληνικού εμπορικού στόλου, Δεκέμβριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ (1) και άνω) για τον μήνα Δεκέμβριο 2017.

Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Δεκέμβριο 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Δεκεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, ενώ δεν σημειώθηκε μεταβολή (0,0%) κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,8% τον μήνα Δεκέμβριο 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2016. Αύξηση κατά 0,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου

(1) Κ.Ο.Χ.: Κόροι Ολικής Χωρητικότητας