Δύναμη των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, Νοέμβριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

Πειραιάς, 17 Ιανουαρίου 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) για τον μήνα Νοέμβριο 2017.

Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Νοέμβριο 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Νοεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%. Μείωση κατά 0,1% σημειώθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,5% τον μήνα Νοέμβριο 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2016. Αύξηση κατά 0,9% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου