Αργούντα Εμπορικά Πλοία: 2016

Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία αναφορικά με τα αργούντα εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω σε ελληνικούς λιμένες. Αναλυτικότερα:

• Τα πλοία που κατά το έτος 2016 τέθηκαν σε αργία σε ελληνικούς λιμένες ανήλθαν σε 81, εκ των οποίων 33 είχαν ελληνική σημαία και 48 ξένη.

• Ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων αυξήθηκε κατά 58,8% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 115,4%, κατά το έτος 2016 σε σχέση με το έτος 2015. Το αντίστοιχο διάστημα 2015-2014 παρατηρήθηκε επίσης αύξηση στον αριθμό αργούντων πλοίων κατά 37,8% και της ολικής χωρητικότητας κατά 39,3%.

• Ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού αυξήθηκε κατά 22,2% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 64,9% το έτος 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2015. Την αντίστοιχη περίοδο 2015-2014 παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 28,6% και της ολικής τους χωρητικότητας κατά 18,6%.


Διάγραμμα: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου