Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου: Δεκέμβριος 2016   (Προσωρινά στοιχεία)

Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2017Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 Κ.Ο.Χ. και άνω) για τον μήνα Δεκέμβριο 2016. Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Δεκέμβριο 2016, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Δεκεμβρίου 2015, παρουσία σε αύξηση κατά 0,1% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον μήνα Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.


Διάγραμμα: Δύναμη και Ολική Χωρητικότητα των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, σε μηνιαία βάση για την περίοδο Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2016

Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου