Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου

Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου: Αύγουστος 2013   (Προσωρινά στοιχεία)

Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2013

H ∆ύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Αύγουστο 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ∆ύναμη του Αυγούστου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 2,6% έναντι μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Αύγουστο 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ελληνική Στατιστική Αρχή