Επιτυχής απομάκρυνση του πλοίου «Παναγία Τήνου»

Πειραιάς, 22.03.2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του πλοίου “Παναγία Τήνου” από το λιμάνι του Πειραιά και ήδη ρυμουλκείται προς τον τελικό του προορισμό. Ήταν ένα σύνθετο έργο, το οποίο παρουσίαζε ιδιαίτερες νομικές και τεχνικές δυσκολίες.

H ΟΛΠ Α.Ε. ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν στην όλη προσπάθεια, την εταιρεία Antipollution που ανέλαβε μετά από διαγωνισμό το έργο και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που συνέβαλε στην επιτάχυνση της διαδικασίας και στην έκδοση των σχετικών διασυνοριακών αδειών και υπήρξε αρωγός σε όλες τις φάσεις του έργου.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. - Δελτίο Τύπου


Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ».   Φωτογραφία: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.


Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ».   Φωτογραφία: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.


Οριστική απομάκρυνση του Ε/Γ – Ο/Γ “Παναγία Τήνου”.

Πειραιάς, 20.03.2017

Ολοκληρώνεται αύριο η διαδικασία απομάκρυνσης του πλοίου “Παναγία Τήνου” από το Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα από τον διαγωνισμό. Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε η πρώτη φάση ανέλκυσης και σταθεροποίησης του πλοίου και στη συνέχεια η έκδοση των απαραίτητων διασυνοριακών αδειών για την απομάκρυνσή του. Η εταιρία ANTIPOLLUTION η οποία έχει αναλάβει τις εργασίες, θα απομακρύνει οριστικά το πλοίο εκτός Ελλάδας.

Ο ΟΛΠ εφαρμόζοντας τη νομοθεσία, έχει επιτύχει τα τελευταία έτη την απομάκρυνση πάνω από 100 εγκαταλελειμμένων και ημιβυθισμένων πλοίων από τους χώρους ευθύνης του, στην προσπάθεια του για αναβάθμιση των υπηρεσιών ελεύθερης ναυσιπλοΐας και βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. - Δελτίο Τύπου


Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ».   Φωτογραφία: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.


Ε/Γ – Ο/Γ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ”