Υπόγεια οδική διασύνδεση του εμπορικού λιμένα
στο χώρο του car-terminal του Ν. Ικονίου


Πειραιάς, 24.10.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε την προκήρυξη και τα Συμβατικά τεύχη για την ανάθεση της μελέτης του έργου «Υπόγεια οδική διασύνδεση του εμπορικού λιμένα στο χώρο του car-terminal του Ν. Ικονίου με τον όμορο χώρο του πρώην ΟΔΔΥ, 75.000 τ.μ., προεκτιμώμενης αμοιβής 50.707 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.»

Στόχος του έργου είναι η επενδυτική αξιοποίηση του χώρου αυτού, είτε για επέκταση του car-terminal, είτε για εργασίες logistics.

Οι προμελέτες έχουν γίνει από τη Δ/νση Έργων του ΟΛΠ Α.Ε., ενώ οι γεωτεχνικές μελέτες γίνονται με ανοιχτή διαδικασία βάσει του Ν. 3316/2005 για την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

Η υπόγεια διασύνδεση των δύο χώρων θα απαλλάξει την περιοχή από επίγεια κυκλοφοριακή κίνηση στο δρόμο Πειραιά-Σχιστού, σε μία ιδιαίτερα φορτωμένη κυκλοφοριακά περιοχή.

Πρόκειται για ένα ακόμα έργο του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ Α.Ε., το οποίο αφορά την αναβάθμιση του εμπορικού λιμένα και ιδιαίτερα του car-terminal, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μετεξελιχθεί στο μεγαλύτερο car-terminal της Αν. Μεσογείου.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. - Δελτίο Τύπου