Εκποίηση ανενεργών, εγκαταλελειμμένων πλοίων.

Πειραιάς, 21/10/2013

Mε απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε προκηρύσσονται ή επαναπροκηρύσσονται δεκαοχτώ (18) ανενεργά και εγκαταλελειμμένα πλοία, που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Περάματος και του Όρμου Αμπελακίων.

Η εκποίηση των πλοίων αυτών, θα γίνει με ανοιχτή πλειοδοτική διαγωνιστική διαδικασία, βάσει των ποσών που έχουν καθορισθεί από την έκθεση επιθεώρησης που εκδόθηκε από την εκτιμητική εταιρεία.

Οι εκποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών που ασκεί ο ΟΛΠ Α.Ε στην ευρύτερη λιμενική ζώνη του Πειραιά, με παράλληλο στόχο την παραχώρηση μέρους των χώρων στην Αυτοδιοίκηση ή σε ιδιώτες κατασκευαστές.

Τα σχετικά στοιχεία για κάθε πλοίο χωριστά θα δημοσιευθούν στα ΜΜΕ και θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. - Δελτίο Τύπου