ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. για την απομάκρυνση των επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων

Πειραιάς, 26.11.2012

Στα πλαίσια της απομάκρυνσης όλων των επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων, τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ΟΛΠ Α.Ε., μετά την απομάκρυνση από το κεντρικό λιμάνι των πλοίων της GA Ferries, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε μεταξύ άλλων:

α) Τη μετακίνηση και διάλυση των επικίνδυνων πλοίων «Σαιντ Ραφαήλ ΙΙΙ» και «Σαιντ Ραφαήλ V», μετά την αφαίρεση όλων των επιβαρυντικών για το περιβάλλον ουσιών και στοιχείων.
β) Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης του πλοίου «Α/Κ Αρχιπέλαγος».
γ) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Α/Ξ Αναστάσιος».
δ) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Φ/Γ Βελισάριος».
ε) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «P/K Απόλλων» και
στ) Την επαναπροκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1» με μείωση 20% επί της προηγούμενης τιμής του άγονου διαγωνισμού (2.516.326,40).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.