ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Eπέκταση του Δυτικού Μώλου του Λιμένα Ε΄ στο Πέραμα αποφάσισε το Δ.Σ.του ΟΛΠ ΑΕ

Πειραιάς, 30.10.2012

Την επέκταση του Δυτικού Μώλου του Λιμένα Ε΄ στο Πέραμα με νέα έργα, ώστε να λειτουργήσει πλήρως ως μαρίνα σκαφών αναψυχής, αποφάσισε το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε.

Το έργο αυτό το οποίο γίνεται μετά από τη συμφωνία του Δήμου Περάματος και της Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε. αφορά τη διαπλάτυνση των χερσαίων χώρων του υφιστάμενου Νότιου Μώλου μήκους 180 μέτρων και την κατασκευή ράμπας για την εξυπηρέτηση του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου.

Η δαπάνη των έργων θα ανέλθει συνολικά σε 245.000 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, απρόβλεπτες δαπάνες και αναθεώρηση) και θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από τον ΟΛΠ Α.Ε. Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται προηγούμενη έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, επειδή το έργο περιλαμβάνει προσχώσεις. Παράλληλα ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία εκποίησης όλων των πλοίων που δεν είναι τουριστικά ή αλιευτικά και βρίσκονται εγκαταλειμμένα στη μαρίνα.Το έργο αυτό και η χρηματοδότηση του εντάσσεται στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΛΠ Α.Ε. προς τους επιλιμένιους δήμους της ευρύτερης περιοχής του λιμένα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.