Κράτηση M/V πλοίου ξένης σημαίας στην Καβάλα

24/01/2017

Το μέτρο της κράτησης επιβλήθηκε στο M/V ''BYBLOS'' σημαίας Togo, βραδινές ώρες χθες, από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Κ.Γ.Ε. Θεσσαλονίκης λόγω διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που εμπίπτουν στο παράρτημα Χ του ΠΔ 16/2011, το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο σε λιμένα Νέας Καρβάλης Καβάλας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου - Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Δελτίο Τύπου