«Διεξαγωγή 10ης Συνάντησης Εφαρμογής Ναυτιλιακής Συμφωνίας ΕΕ-Κίνας (EU-China Maritime Αgreement - 10th Implementation Meeting), Αθήνα 21-23.10.2013»

23/10/2013

Η 10η Συνάντηση Εφαρμογής της Ναυτιλιακής Συμφωνίας ΕΕ-Κίνας (EU-China Maritime Αgreement - 10th Implementation Meeting) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 21 με 23 Οκτωβρίου 2013. Τη διοργάνωση της εν λόγω συνάντησης ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στο πλαίσιο της φιλοξενίας της για το έτος 2013 από Κράτος Μέλος της ΕΕ.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ναυτιλιακή Διοίκηση της Κίνας και την Κινεζική Ναυτιλιακή Βιομηχανία, με επικεφαλής τον κ. Song DEXING (Γεν. Διευθυντή Τομέα Θαλασσίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών) καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τον κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟ Φώτη (Διευθυντή DGMOVE/D) και των Κρατών Μελών της ΕΕ καθώς και από εκπροσώπους της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών.

Κατά τη πρώτη ημέρα της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των συμμετεχόντων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο κ. Αρχηγός ΛΣ - ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχος ΛΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ Π. Δημ. ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του ανέλυσε τη σημαντική διάσταση της ναυτιλιακής συμφωνίας με την Κίνα, η οποία αποτελεί τον πλέον σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 10ης Συνάντησης Εφαρμογής της Ναυτιλιακής Συμφωνίας ΕΕ-Κίνας αναπτύχθηκε μια σειρά θεματικών προτεραιοτήτων αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της με ιδιαίτερη έμφαση επί τρεχουσών εξελίξεων σε πρωτοβουλίες πολιτικής που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ στο τομέα θαλάσσιων μεταφορών και αντιστοίχων που έχουν αναληφθεί από την Κίνα. Ειδικότερα από πλευράς Ευρ. Επιτροπής αναφέρθηκαν κυρίως θέματα διευκόλυνσης της ναυτιλιακής κίνησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών με τα συναφή προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη (BlueBelt, e- Manifestκαι e-Maritime) καθώς και οι πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση των κανόνων ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων και της λιμενικής πολιτικής. Αντίστοιχα από κινεζικής πλευράς ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη θέσπιση ελεύθερης εμπορικής ζώνης στο λιμένα της Σαγκάης σε πιλοτικό στάδιο και παρουσιάστηκε η στρατηγική της προκειμένου η Σαγκάη να καταστεί διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Επιπρόσθετα, από τις δύο πλευρές υπογραμμίστηκαν οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο για τη ναυτιλία με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς:

α) Προστασίας ζωτικών ναυτιλιακών γραμμών από ένοπλη ληστεία και πειρατεία στη περιοχή της Δυτικής Αφρικής.

β) RotterdamRules- Σύμβαση Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων Ολικώς ή Μερικώς διά Θαλάσσης (UNICINTRAL)

γ) Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 (MLC2006).

δ) Προώθησης πλειονομερούς συμφωνίας εντός του πλαισίου ΠΟΕ/GATS

Στο πλαίσιο της διήμερης Συνάντησης Εργασίας δόθηκε η δυνατότητα στους εκπροσώπους της Κινεζικής και Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας να αναφερθούν σε προβληματικά πεδία, κυρίως πρακτικής φύσεως, που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους στο πλαίσιο εφαρμογής της ναυτιλιακής συμφωνίας (χορήγηση visaσε ναυτικούς, επιβολή VAT, λιμενικές υποδομές, θέματα ανταγωνιστικότητας κ.α.)

Από τη συνάντηση και τα σχετικά πρακτικά που υπεγράφησαν με τα αποτελέσματα της, διαπιστώθηκε ομόφωνα από τους συμμετέχοντες και επιβεβαιώθηκε η προστιθέμενη αξία των ετησίων συναντήσεων των δύο πλευρών με την ανταλλαγή απόψεων και το εποικοδομητικό πνεύμα επίλυσης θεμάτων που ανακύπτουν προς όφελος της διεθνούς ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου.

Η 10η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα και τη χώρα μας συνεχάρησαν θερμά οι παρευρισκόμενοι για την άψογη διοργάνωση της συνάντησης επιβεβαιώνοντας από πλευράς Κίνας τους άρρηκτα ισχυρούς ναυτιλιακούς και εμπορικούς δεσμούς των δύο χωρών και από πλευράς Ευρ. Επιτροπής το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως κατ' εξοχήν παραδοσιακό ναυτιλιακό κράτος της ΕΕ. Τέλος, αποφασίστηκε όπως η 11η Συνάντηση πραγματοποιηθεί στη Κίνα το φθινόπωρο του 2014.

Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου - Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Δελτίο Τύπου