Διεθνής Διαγωνισμός για την αγορά πέντε (5) ταχύπλοων περιπολικών
φουσκωτών σκαφών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου


Τρί, 06/11/2012

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστής Μουσουρούλης υπέγραψε την προκήρυξη δημόσιου, τακτικού, διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια δυο περιπολικών ταχύπλοων φουσκωτών σκαφών μήκους 10-11 μ καθώς και για τρία περιπολικά ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη μήκους 8,5 – 9 μ συνολικού προϋπολογισμού 1.157.000 ευρώ.

Οι πιστώσεις για την αγορά των σκαφών θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012 – που εντάσσεται στο έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΘΑΛ-ΠΙΤ) του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Η αγορά συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή / Δελτίο Τύπου