ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:29/03/19 10:00 UTCΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 247 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019/1000 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 29-03-19/03 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ 1006 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 1002 ΣΤΙΣ 29/15 UTC ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1032
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 38.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 29/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 20.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 29/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 29/16 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 29/22 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 9 Η 10 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/22 UTC ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 8 Η 9

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 20.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 9 Η 10 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/22 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 8 Η 9

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 27.30
ΑΠΟ 29/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 30/01 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8

ΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 9 Η 10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/16 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/16 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 9 Η 10

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ,
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/13 UTC 8 Η 9

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 9

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40 8 Η 9

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/22 UTC ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 7 Η 8

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) - Δελτίο θυελλωδών Ανέμων